Kawaguchiko, Yamanashi

Blue Pond in beibei, Hokkaido

Kyoto